Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website en de informatie die op de pagina’s beschikbaar wordt gesteld, begrijpt u dat deze voor persoonlijk gebruik zijn en dat er geen aansprakelijkheid kan ontstaan in geval van storing op de website of onjuiste/bijgewerkte informatie. De op de website gegeven wedtips zijn voor algemeen gebruik en worden door systeembeheerders gegenereerd op basis van een serie glasheldere statistieken en informatie van elke sport. Hoewel we streven te winnen, kunnen er geen claims worden ingediend voor ongepast gebruik van de website of verlies van weddenschappen op basis van onze informatie. Online wedden is en blijft een recreatieve activiteit. Zoek hulp bij verslaving, dwangmatig willen gokken en het verliezen van geld dat u zich niet kunt veroorloven. Er staan organisaties zoals Loketkansspel.nl klaar om te helpen. Zelfs aanbieders kunnen nuttige informatie verstrekken en uw account beperken als u dit probleem bij hen aankaart.

Verifieer je leeftijd